Ultima Hora

Compro llavors existeixo

dijous, 19/agost/2010 | Cap Comentari

Barbara Kruger neix al 1945 a Newark (New Jersey, Estats Units). S’inicià professionalment en el món del disseny gràfic, on desenvolupà una destacada carrera. Entre altres, treballà com a dissenyadora a les publicacions Condé Nast, arribà a directora d’art de la revista Mademoiselle i també va ser directora de fotografia de House and Garden. A banda d’aquestes tasques també va dissenyar portades de llibres i va exercir com editora  freelance. A finals de la dècada dels setanta, Barbara Kruger abandonà el disseny gràfic comercial per replantejar el seu paper com artista, transgredint justament el llenguatge visual i les normes a les que ha servit fins llavors. Durant aquests anys, estudia autors com Barthes, Foucault, Kristeva, i Lacan. Així, l’artista concep el subjecte construït per les forces socials, incidint en el poder performatiu de la imatge.

Barbara Kruger, I shop therefore I am, 1990 MOMA, Nueva York

Barbara Kruger, I shop therefore I am, 1990 MOMA, Nueva York

continua llegint

Dones i salut

dijous, 27/maig/2010 | 1 Comentari

Si fem una ullada a la història de la medicina, el primer problema per abordar la salut de les dones es troba en els propis estudis que s’imparteixen a les facultats de medecina, ja que aquests sempre s’han basat en subjectes masculins. Aquests estudis parteixen de la concepció que homes i domes són iguals, a excepció de les qüestions reproductives, i que emmalalteixen de la mateixa manera.

En el nostre país, no és fins el Congrés de Dones i Qualitat de Vida de Barcelona del 1990 que es constata la manca de ciència de la diferència. És  a dir, que les dones, fins aleshores, havien estat invisibles per la ciència mèdica. És per aquesta manca d’estudis sobre la salud de les dones que d’algunes malalties es coneix únicament la simptomatologia masculina, que no sempre, coincideix amb la femenina. També es troba exclusió de dones en els assajos clínics, argumentada per raons de variacions hormonals. Així, els tractaments eficaços en els homes, s’administren per extrapolació a les dones sense que s’hagi verificat científicament que també són eficaços en elles. continua llegint

Llegir com una dona

diumenge, 18/abril/2010 | 1 Comentari

La narrativa genera significats que normalment no corresponen a les dones, i per tant, les dones llegeixen i gaudeixen de la lectura seguint el model masculí. Aquesta lectura implica un cert grau de transvestisme, ja que per gaudir-ne cal llegir com un home. Però, més que aprendre a llegir, a les dones les han ensenyat a llegir. El patriarcat ha estat el mestre, el determinant que ha governat la mecànica de la narració, el que tradicionalment s’ha apropiat de les operacions de producció de sentit.

El Plaer de la Lectura
Susan Winnett, autora de Distinciones: mujeres, hombres, narrativa y principios de placer (1999),  explica que la teoria de Robert Scholes sobre que el plaer de la lectura es basa en un model que s’identifica amb el model del plaer sexual, en realitat parla del plaer sexual masculí, restant exclòs el femení. Aquesta puntualització de Susan Winnet es deguda a que el model de plaer masculí compren l’excitació, tensió, clímax i relaxació que es correspon amb el model narratiu d’exposició, acció creixent, clímax, acció caient, conclusió, i constant desig de final; mentre que el plaer femení és d’estímul inicial lent, menys evident que el masculí, de durada superior, amb possibilitat de múltiples orgasmes, i sense necessitat de períodes de descans entre aquests. continua llegint

Consell Comarcal del Tarragonès

dimarts, 2/març/2010 | Cap Comentari

Aprofitant la proximitat del 8 de març, el Consell Comercal del Tarragonès juntament amb el Consell Esportiu organitzen la Setmana de la Igualtat: Dones i Esport.

Veureu que les activitats tenen un caire lúdico-esportiu, on també hi tenen cabuda Tallers de Contes per la Igualtat, i diverses xerrades que us poden ser d’interès.

Tanmateix, durant aquesta setmana de la Igualtat, el Consell Comarcal presentarà l’Observatori de la Igualtat i el Protocol ‘Assetjament Laboral que han desenvolupat.

Espais

Subscriu-te!